fbpx

Imperia Fastigheter tecknar avtal med Lykil Automation AB

Imperia Fastigheter har idag tecknat avtal med Lykil Automation AB avseende leverans av styr-, regler- och övervakningsåtgärder för samtliga Imperias fastigheter. Med detta kan Imperia Fastigheter långsiktigt säkerställa fastigheternas värde och tekniska standard, säkerställa klimatkomforten och utnyttja resurser mer effektivt genom nya fastighetstekniska installationer.

Lykil Automation AB är specialist inom datoriserad styr- och övervakning och erbjuder sina kunder system för styrning samt ekonomisk, energieffektiv, användarvänlig och överskådlig drift av fastighetstekniska installationer inom värme och ventilation, övervakning och energieffektivsiering.

Imperia Fastigheter ser fram emot ett långt och gott samarbete!