fbpx

Ordnings- och trivselregler House of Imperia

Inflyttning

Lås och nycklar

Vid inflyttning får du två originalnycklar till lägenheten. Du får även nyckel till postbox samt droppe till entrédörr, tvättstuga, cykelförråd och soprum. Du är som hyresgäst själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna och att anmäla eventuella borttappade nycklar till Imperia Fastigheter.

Om du blir utelåst eller har problem med låset kan du under dagtid höra av dig till vårt kontor på tel. nr. 021 – 448 49 00 eller skicka in en felanmälan på vår hemsida. På kvällar och helger kontaktar du Låscenter på 021–180092.

Besiktning

Besiktningsprotokoll finns i lägenheten när du flyttar in. Besiktning görs vid överlämnande av nycklar från tidigare hyresgäst och görs tillsammans med fastighetsskötare från Imperia Fastigheter. Vid uppsägning av lägenheter kommer en tid bokas in för besiktning och överlämning av nycklar.
Vi har även kopior på besiktningsprotokollen på era Mina sidor, samt på vårt kontor, kontakta då info@imperiafastigheter.se eller ring 021 – 448 49 00.

Betalning av hyran

Hyresavier skickas ut i förskott. Dessa betalas till på fakturan angivet bankgironummer. Det är viktigt att hyran betalas i tid. Hyran skall vara betald senast sista vardagen i månaden. Om den inte är det skickas ett inkassokrav ut till en kostnad av 180kr. Är hyran fortfarande inte betald efter tre veckor skickas ärendet vidare till Kronofogden och du riskerar att förlora din bostad. Viktigt att tänka på är att upprepade förseningar med hyresinbetalningar kan innebära att ditt hyresavtal sägs upp.

Balkong eller uteplats

Samtliga lägenheter i HOUSE OF IMPERIA har balkong eller uteplats i fantastiskt västerläge som vi gärna ser att du nyttjar till fullo. Det finns dock några saker att tänka på då du som hyresgäst ansvarar för din balkong eller uteplats och för att hålla efter så den ger ett trevligt intryck.

För dig med balkong:

 • Du får gärna plantera blommor och ätbart
 • Du får gärna sätta upp balkonglådor på insidan av balkongräcket. Tänk på att inte vattna så det hamnar på grannens balkong.
 • Rökning är ej tillåten på balkongen.
 • Matning av fåglar är inte tillåtet från balkongen.
 • Om du vill grilla rekommenderar vi elgrill för att undvika os och rök samt på grund av brandrisken. Om du skall grilla är det bättre att du, om du har möjlighet, går ut på gården där du dessutom kan använda kolgrill.

För dig med uteplats:

 • Du får gärna plantera blommor och ätbart, ansvaret för skötsel ligger hos dig.
 • Om du vill ha spaljé ska du först fråga din hyresvärd om råd.
 • Staket eller liknande skall godkännas av Imperia Fastigheter och skötas och repareras av dig.
 • Häckar mellan två uteplatser sköts av dig och din granne gemensamt. Gränsar häcken mot allmänna ytor sköts den av dig på insidan och av Imperia Fastigheter på utsidan.

Brand

Ingen vill vara med om en brand, tänk därför på att:

Minska vanliga brandrisker genom att:

 • Anlita alltid en behörig elektriker vid elinstallationer. Försäkringsbolaget betalar inte ut ersättning om det börjar brinna på grund av en felaktig elinstallation utförd av en person som inte är behörig elektriker. En del får du göra själv, men det förutsätter att du har nödvändiga kunskaper.
 • Lämna aldrig ljus obevakade. Använd ljusstakar i obrännbart material. Placera ljusstaken på säkert avstånd från brännbart material. Ha en sprayflaska med vatten till hands när du har levande ljus tända för snabb släckning innan elden fått fäste. Ställ aldrig levande ljus, blommor och liknande på tv, stereo eller video.
 • Dra alltid ur kontakten direkt när du använt exempelvis strykjärn, kaffebryggare eller brödrost.
 • Stäng av Tv:n med strömbrytaren – inte bara med fjärrkontrollen.
 • Låt inte tvätt- eller diskmaskinen vara igång när du går och lägger dig eller går hemifrån.
 • Rengör torktumlarens luddfilter efter varje användning. Om olyckan är framme: Dra ur kontakten eller stäng av apparaten med strömbrytaren.
 • Ha alltid ett lock till hands när du steker, friterar eller gör fondue så att du kan kväva elden om det behövs. Använd aldrig vatten på brinnande fett eller olja.
 • Rengör regelbundet filtret till köksfläkten.
 • Om du har förråd på vinden eller i källaren får du av brandsäkerhetsskäl inte förvara brandfarliga ämnen eller dra in egen el där.

Ha fungerande brandvarnare och brandsläckare:
Brandvarnare finns i lägenheten när du flyttar in och får inte tas med vid utflytt. Glöm inte att prova den regelbundet, rengör den regelbundet och gör en felanmälan om den inte fungerar korrekt.

Handla rätt: Rädda – Varna – Larma – Släcka
Om du upptäcker en brand:

 • Rädda och varna andra som kan vara i fara.
 • Ring 112 – berätta vad som hänt, adressen och om någon är skadad.
 • Släck branden – om du bedömer att du klarar av det. Om inte, stäng in branden, gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus och använd inte hissen.

Husdjur & rökning

På grund av allergier är det ej tillåtet att ha husdjur eller att röka i fastigheten. Eventuell rökning skall ske på anvisad plats på gården.

Tvättstugan

Försök att hålla rent och snyggt i tvättstugan. Skulle något inte fungera vänd er då direkt till oss via en felanmälan. Respektera de tider som är bokade av andra och använd inte tvättstugan utanför de bokningsbara tiderna. När du är klar, glöm inte bort att torka av golv, maskiner och bänkar. Följ de skötselanvisningar som gäller för utrustningen i tvättstugan. Använda alltid tvättpåse om du tvättar en bh med bygel då den vanlig anledning att maskiner inte fungerar beror på att en bygel-bh lossnat och fastnat i maskinen. Tvättider kan bokas på Mina sidor eller på den elektroniska tavlan vid tvättstugorna.

Förråd

Till din lägenhet hör ett förråd. Förrådet är märkt med ditt lägenhetsnummer. Du får inte använda andra hyresgästers förrådsutrymmen utan deras tillstånd. Ingen förvaring är tillåten i övriga utrymmen i källaren, de ska vara tillgängliga för brandsyn. När du vistas i förrådet tänk på̊ att det finns hyresgäster på̊ nedersta våningen som kan bli störda av diverse ljud. Vänligen ha detta i åtanke när du vistas i källarförråden. Du som lägenhetsinnehavare är ansvarig för att låsa ditt förråd – använd lås som är godkänt av ditt försäkringsbolag.
Följande får inte förvaras i ditt lägenhetsförråd:
Mopeder, motorcyklar, mat eller brännbara vätskor, pulkor, möbler

Port och trapphus

Se till att portdörren går i lås efter dig vid in- eller utpassage till huset. Detta är ett enkelt sätt att minska risken att få oinbjudna gäster.

Cyklar, barnvagnar m.m. får ej förvaras i entré, trapphuset, källargångar eller i lägenhetskorridoren då korridoren och trapphuset är klassat som utrymningsväg vid brand. Barnvagnar förvaras på anvisad plats av hyresvärden. Soppåsar får ej ställas ut i korridoren eller utanför lägenhetsdörr.

Paraboler

Paraboler får inte monteras på balkonger eller fönster på fastigheten.

Hissar

Vänligen överbelasta inte hissarna

Gården och lekplats

Genom att visa hänsyn och gott omdöme, kan vi alla njuta av vistelsen utomhus. Tänk på att hålla våra gårdar rena och fina, Använd papperskorgarna på gården. Ställ cyklar på anvisad plats och städa bort leksaker från lekplatsen när du lekt klart. Lär dina barn vilka regler som gäller, du som förälder är ytterst ansvarig för detta. Var rädd om planteringar och blommor som finns på gårdarna. Bollspel får ej ske på gården. Visa hänsyn mellan kl. 21:00 – 8:00 genom att inte väsnas på gården så dina grannar störs.

Grillning på gården

På gården finns möjlighet att grilla, att grilla innebär ett stort ansvar att se till att ingen glöd lämnas efter att man grillat färdigt. För allas trevnad är det viktigt att alla gör rent och snyggt efter sig.

Sophantering och återvinning

Miljöbod finns på gården. Hyresgästen ansvarar för att sopor/avfall hanteras på rätt sätt enligt renhållningsverkets föreskrifter. Elutrustning och miljö- och brandfarliga produkter får ej slängas i sopkärlen. Ej heller pappkartonger och annat större emballage, såsom möbler. Hyresgästen ansvarar själv för att frakta detta till återvinningscentral. Sopor i fastighetens allmänna utrymmen eller som felaktigt slängs i miljöboden kommer att tas bort och debiteras ansvarig hyresgäst.
Container stalls upp 2 ggr per år då det finns möjlighet att slänga grovsopor.

Trygghet, säkerhet och ansvar

Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse. Vi måste se till att alla dörrar till källare, förråd, cykelrum, garage och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta. Meddela gärna grannar eller hyresvärden om du ska vara bortrest en längre tid.

För att skapa en trygg miljö och minska stöldrisk godkänner lägenhetsinnehavaren att kameraövervakning förekommer i fastighetens källare, samt cyckelrum/miljöbod.

Om det uppstår skador på̊ våra hus eller gemensamma utrymmen, skall detta anmälas till fastighetsskötaren. Genom att förebygga skadegörelse slipper fastigheten onödiga kostnader.

TV, bredband och telefoni

Tillval görs i samband med inflyttning, se separat information. Dessa tillval kan självklart göras vid ett senare skede men kommer då hanteras i turordning.

El

Inget eget abonnemang för el behöver tecknas då varje lägenhet har en undermätare för att mäta faktisk elförbrukning. Den förbrukade elen debiteras av hyresvärden varje månad.

Skadedjur i hemmet

Om du upptäcker skadedjur i din lägenhet gör direkt en felanmälan via vår hemsida.

Störningar

Att bo i flerfamiljshus med människor omkring sig är en trygghet och det hörs ljud från andra. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Att visa hänsyn för varandra är extra viktigt mellan kl. 22.00–07.00. Det skall vara helt tyst efter kl. 22.00.

Om du blir störd ta i första hand kontakt med din störande granne direkt. Om det ändå inte upphör att störa kontakta då vår felanmälan.
För att inte störa dina grannar ska du tänka på att:

 • Det är lyhört i trapphusen. Spring, lek och smällande dörrar kan lätt bli störande. Som hyresgäst ansvarar du även för att dina gäster inte stör grannarna.
 • Anpassa volymen på din TV, dator eller stereo. Använd gärna trådlösa hörlurar om du vill ha högre volym.
 • Borra eller spika inte i väggen efter klockan 20.00.
 • Att ha fest är trevligt, men informera gärna dina grannar i god tid innan. En bra regel är att sänka ljudnivån ju senare det blir på kvällen.

Om störningen är kraftig och inträffar på kvällen eller helgen kan du ringa störningsjouren, för telefonnummer se www.imperiafastigheter.se

En hyresgäst som återkommande stör sina grannar kan förlora rätten till lägenheten.

Anmäla fel och skador

Om det skulle inträffa ett fel eller en skada i lägenheten eller om det är något annat ärende som du vill komma i kontakt med fastighetsägaren, kontakta felanmälan snarast så att skadan inte förvärras. I värsta fall kan du annars bli skadeståndsskyldig. Fördelen med att använda Imperias felanmälan på nätet är att ärendet blir digitalt och en kvittens erhålls alltid så att du vet att ärendet kommit fram.

Du ansvarar själv för att exempelvis byta glödlampor eller göra rent i golvbrunnen i badrummet men andra tjänster ingår i hyran som reparation av spis, kylskåp eller frys, rensning av stopp i avlopp, tätning av fönster och dörrar, reparation av övrig inredning och utrustning som tillhör lägenheten.

Om det visar sig att skadan uppstått på grund av onormalt slitage eller skadegörelse kan du dock själv få stå för reparationskostnaden.

Utflyttning

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är 3 hela kalendermånader.
Undantag är där du som hyresgäst fått erbjudandet om nytt kontrakt med oss. Då erbjuds, om möjligt, ett val av två hela kalendermånader som uppsägningstid.
Vid dödsfall är uppsägningstiden en hel kalendermånad för personens dödsbo. Dödsfallsintyg med tillhörande släktutredning skall uppvisas och uppsägningen skall vara påskriven av samtliga dödsboägare.
Vid flytt till service-/äldreboende är uppsägningstiden en hel kalendermånad.

Uppsägningen skall vara skriftlig och skickas till info@imperiafastigheter.se.
Ange:

 • Ditt kontraktsnummer (finns i övre högra hörnet på ditt kontrakt)
 • Datum för avflyttning (observera uppsägningstiden). Skriv även om du önskar tidigare avflyttningsdatum. Det finns dock inga garantier att en ny hyresgäst vill flytta in tidigare.
 • Orsak till flytt
 • För- och efternamn till samtliga kontraktsinnehavare
 • Personnummer
 • Ny gatuadress
 • Postnummer
 • Ort
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Om du godkänner att Imperia Fastigheter använder huvudnyckel vid besiktning av lägenheten om du ej kan närvara vid besiktningen
 • Ort och datum
 • Namnunderskrift

Besiktning

Besiktningen utförs av fastighetsskötare på Imperia Fastigheter och bokas efter uppsägning inkommit till oss. Du får efteråt en kopia på besiktningsprotokollet. En städbesiktning görs i samband med avflyttningsbesiktningen. All utrustning som tillhör lägenheten måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Lämna även kvar bruksanvisningar eller stötselanvisningar för lägenhetsutrustning till nästa hyresgäst. Vid skador eller onormalt slitage kan du bli ersättningsskyldig. Eftersom avvikelser finns protokollförda drabbas du aldrig av kostnader för skada som tidigare hyresgäst orsakat.

Du kan som avflyttande hyresgäst bli ombedd att visa lägenheter för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Du kommer då bli kontaktad för att komma överens om lämplig tid för detta.

Nycklar

Samtliga nycklar och droppar måste lämnas tillbaka när du flyttar. Eventuella kopior skall även lämnas tillbaka. Vid uppsägning av lägenheten kommer ett datum bokas för återlämning av nycklar samt för besiktning. Om inte samtliga nycklar återlämnas kommer kostnaden för byte av låscylinder att debiteras hyresgästen.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning kräver hyresvärdens godkännande och godkänns under en begränsad tid, oftast ett år i taget. En och samma andrahandshyresgäst kan maximalt hyra bostaden i andrahand under två års tid. Vid otillåten andrahandsuthyrning kommer hyreskontraktet omedelbart att sägas upp. Du som förstahandshyresgäst är betalningsskyldig och har ansvaret för störningar och skadegörelse. Kontakta Imperia Fastigheter för mer information.

Överlåtelse

För att överlåta ditt lägenhetskontrakt till någon annan måste du uppvisa särskilda skäl. Personen du vill överlåta kontraktet till måste ha varit skriven på adressen och bott tillsammans med dig under minst tre år. Kontraktet kan aldrig överlåtas till inneboende. Kontakta Imperia Fastigheter för mer information.

Särskilda skäl för överlåtelse är:

 • Skilsmässa eller separation – Om intyg på separation finns skall du bifoga det.
 • Dödsfall – överlåtelse kan ske till kvarboende.
 • Överlåtelse till närstående – Överlåtelse av kontraktet kan göras till närstående som du varaktigt bor ihop med. Med närstående menas föräldrar, barn och syskon. För att överlåtelsen skall godkännas ska du som överlåter kontraktet inte längre använda lägenheten. Du kan därför inte överlåta kontraktet och fortsätta bo kvar i lägenheten. En ny bostadsadress är obligatorisk vid ansökan om överlåtelse.

Tillval

Tillval hör till lägenheten och följer alltså inte med hyresgästen då denne flyttar.

Övrigt

På Mina Sidor hittar du all information som berör fastigheten, det är även här du kan se aktuella ordnings & trivselregler som gäller för fastigheten.