fbpx

Affärsidé & Målsättning

Affärsidé

Imperia Fastigheters affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter inom tillväxtregionerna i Sverige med kvalitet som kännetecken.

Målsättning

Imperia Fastigheters målsättning är att inom 5 år vara ett av dom ledande fastighetsbolagen i Västerås.

Vision

Imperia Fastigheters vision är att vara med i utvecklingen av framtidens Västerås genom att skapa en attraktiv stad att bo och arbeta i.