fbpx

Lovisa 3 – Fastighetsförteckning

F4P8170

Fakta

Våningar: 4
Kabel-TV: Ja
Internet: Ja
Parkering: Ja
Avstånd till city: 0 km

Adress

Stora Gatan 42
722 12
Västerås

Övrig information

Sundinska Huset uppfördes omkring 1850 av tobaksgrossisten Axel Teodard Sundin och var såväl bostad som kontor åt grossherren. Huset är byggt i en så kallad Karl Johan-stil men arkitekten är dessvärre okänd.

Sundin föddes 1812 och flyttade till Västerås som 20-åring. 1839 fick han överta Dittmers tobaksfabrik för att senare låta uppföra kvarteret Lovisa. 1873 öppnades ett avdelningskontor till Upplands Enskilda Bank i Sundinska huset. Bankens möjligheter visade sig snart vara riktigt bedömda. Ur huvudboken från 1873 framgår att verksamheten första året dock medförde en förlust, -302:50, men att balansräkningen uppgick till hela 240.000 riksdaler riksmynt. Banken flyttade 1905 till Stadshotellet som då var under uppförande. Fastigheten har sedan dess bland annat varit stadsbibliotek & pastorsexpedition men är idag kontor & restaurang.

Fastigheten ligger fantastiskt beläget med utsikt över Svartån och Stadsparken. Parken tillkom då Sundin ville snygga till utsikten från sitt hus, Lovisa 3, där han bodde på övervåningen. Han köpte då marken och anlade en promenadpark som han kallade Sundinska parken. När Västerås stad så småningom tog del i anläggandet fick parken 1894 istället namnet Stadsparken.

När Sundin avled 1882 donerades parken till Västerås Stad med villkoret att parken inte får bebyggas.

 

Sundinska_huset_21400000688719